Мэдээллийн хүснэгтийг боловсруулах эцсийн гарын авлага

Мэдээллийн хүснэгт UX / UI-ийн шилдэг туршлагуудын цуглуулга (UI Prep-ийн хүснэгтүүд) Мэдээллийн хүснэгтүүд хэмжээ, төвөгтэй байдал, агуулга, зориулалтын хувьд өөр өөр байдаг. ...