Како автоматски да ја препраќате е-поштата од Office 365 на друга адреса за е-пошта

Пренасочувањето на е-пошта се однесува на рачно или автоматско повторно испраќање на е-порака доставена до една адреса за е-пошта на една или повеќе други адреси. ...